Ett effektivt och användbart IT-stöd är en hörnsten i de flesta verksamheter idag. IT-stödet behöver snabbt kunna anpassas till förändringar i verksamheten t ex genom introduktion av nya produkter och tjänster eller genom samverkan med nya affärspartners. Nya tekniska möjligheter och plattformar kräver uppgraderingar av befintliga system men öppnar framförallt för helt nya tillämpningar. Detta är en ständigt pågående process. Utmaningen för de IT-ansvariga är att förutse och balansera alla de delvis motstridiga krav som verksamheten och tekniken ställer och att tillhandahålla en teknisk infrastruktur och ett verksamhetsstöd, som är både flexibelt och kostnadseffektivt. En god IT-arkitektur är en nyckelfaktor för att uppnå detta mål. De senaste åren har vi därför sett ett ökat intresse för detta område. Arkitekten har numera en accepterad roll både i systemutvecklingen och i det övergripande IT-strategiarbetet. Övergången till komponentteknologi, tjänstetänkande och distribution via Internet har gjort denna roll både nödvändig och komplex. En god insikt om betydelsen av arkitektur för att utforma ett gott IT-stöd är nödvändigt för de flesta befattningar från CIO till utvecklare och beställare. Det finns också ett starkt samband mellan arkitekturen och utvecklingsprocessen. En bra arkitektur gör livet lättare för projektledaren.