Arkitektur

Arkitekten kan ses som länken mellan teknik och användare. Det är en viktig roll som kräver hög kompetens.

Det finns olika utbildningar inom IT-arkitektur som oftast hålls av mycket erfarna ämnesspecialister och är intressanta för dig som är eller vill bli Systemarkitekt, Informationsarkitekt, Mjukvaruarkitekt, Enterprisearkitekt, Verksamhetsarkitekt eller Lösningsarkitekt.