Tjänster

 • Enterprise arkitekt
 • Verksamhetsarkitekt
 • Lösningsarkitekt
 • Informationsarkitekt

Trots att jag här räknar upp fyra olika roller så är det viktigt att påpeka att oavsett tjänstens roll så finns det fler kännetecken som förenar rollerna än som skiljer dem åt.

Förmågor

Listan nedan är ett sätt att beskriva olika förmågor som jag anser är centrala grundpelare för mina arbeten:

 • Teknikstrategi för verksamheten
  • Har en förmåga att förstå och relatera till organisationens syfte, mål och strategier.
  • Sätter mål och medel i relation till varandra. Är det rimligt att nå upp till målet i förhållande till insatsen som krävs? Finns det något alternativ som nästan ger samma nytta men med lägre insats?
  • Sätter mig in iden verksamhet som organisationen bedriver och den kontext organisationen verkar inom
 • IT-miljö
  • Har egen erfarenhet från flera olika perspektiv (exempelvis projektledare, it-arkitekt, analytiker och utvecklare) och har senior erfarenhet från flera områden.
 • Design
  • Har en god förmåga att beskriva, modellera, visualisera och analysera även komplexa strukturer, skeenden och samband.
  • Har en adekvat teknisk kunskap för roll
  • Lyfter blicken och ser utanför det egna ansvarsområdet. Säkerställer att organisationen inte bara gör saker ätt – utan även gör rätt saker
  • Ser till helheten och kan samtidigt dyka ner i detalj inom den egna rollens område
  • Arbetar strukturerat och har en analytisk förmåga
 • Kvalitetsattribut
  • Har förmågan att balansera olika aspekter mot varandra, så som flexibilitet mot förvaltningsbarhet, prestanda mot kostnad och tänkta användningsmönster etc
 • Social förmåga
  • Kan konsten att kommunicera - även med personer inom helt andra kompetensområden
  • Har en god förståelse för, och förmågan att orientera sig inom organisationens politiska landskap och kan anpassa sitt budskap efter målgrupp
  • Nätverkar med andra både inom och utanför den egna organisationen
  • Har god social kompetens
  • Har ett öppet sinne och är mottaglig för nya influenser och idéer
  • Är serviceinriktad och tillgänglig – som arkitekt finns till för organisationen och inte tvärtom
  • Har ett naturligt engagemang och drivkraft

Baseras på IASA:s 5 arkitekturella grundpelare.

Utbildning och certifieringar i urval

 • Filosofie kandidat Uppsala Universitet Uppsala - Matematikerlinjen med Datalogisk inriktning
 • SUN Java Architect
 • Certifierad it-arkitekt, Dataföreningen
 • Verksamhetsutveckling med processer, Astrakan
 • Certifierad modelleringsledare, Astrakan
 • Agile Modelling and Lean Software Development, Larman